Team

Administratorzy:

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”
Friedrichstraße 200
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 259297-0
Fax: +49 (0)30 259297-11

e-mail: info@stiftung-evz.de
www.stiftung-evz.de

Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ jest fundacją prawa publicznego.
Reprezentuje ją Zarząd:
dr Andreas Eberhardt
dr Moritz Kilger

Urząd nadzoru prawnego: Federalne Ministerstwo Finansów, Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin

Realizacja:

Fundacja Ośrodka KARTA, dział edukacji, www.karta.org.pl

Kierownictwo projektu: Alicja Wancerz-Gluza, a.gluza@karta.org.pl

Menadżer projektu: Agnieszka Kudełka, a.kudelka@karta.org.pl

Film kontekstowy: 

Realizacja: Mateusz Subieta

Dźwięk/Muzyka: Universal Music Polska

Lektorzy: Daniel Wojsa, Sylwia Nowiczewska

Koncepcja filmu, tekst lektorski i konsultacja merytoryczna: prof. Piotr M. Majewski

Wybór i przygotowanie materiałów tekstowych, filmowych i ikonograficznych: Alicja Wancerz-Gluza, Agnieszka Kudełka

Kwerendy ikonograficzne: Katarzyna Płażyńska

Nadzór nad całością produkcji: Alicja Wancerz-Gluza

Filmy biograficzne:

Realizacja: Jacek Kadaj (http://kadaj.art.pl/)

Koncepcje filmów i konsultacja merytoryczna: prof. Piotr M. Majewski

Wybór i przygotowanie treści zadań, skrótów filmowych i materiałów ikonograficznych: Alicja Wancerz-Gluza, Agnieszka Kudełka

Kwerendy ikonograficzne: Katarzyna Płażyńska

Zadania edukacyjne: Szymon Rębowski, Aleksei Rogozin, Jan Mackiewicz (nauczyciel, dydaktyk)

Nadzór nad całością: Alicja Wancerz-Gluza

Kontakt z mediami: Agata Szymczak, a.szymczak@karta.org.pl, tel. 602 311 955

Partner technologiczno-merytoryczny platformy:
Wolny Uniwersytet Berlin
CeDiS – Centrum Systemów Digitalnych
E-Learning, E-Research, Multimedia

Kierownictwo projektu: Geukes, Dr. Albert, e-mail: albert.geukes@cedis.fu-berlin.de

Menadżer projektu, opieka naukowa: Tausendfreund, Dr. Doris, E-Mail: doris.tausendfreund@cedis.fu-berlin.de

Opieka naukowa, platforma edukacyjna, oferta edukacyjna: Nägel, Verena, e-mail: verena.naegel@cedis.fu-berlin.de; Wein, Dorothee, e-mail: dorothee.wein@cedis.fu-berlin.de

Programowanie archiwum internetowego i platformy edukacyjnej: Simke, Rico, e-mail: rico.simke@cedis.fu-berlin.de

Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży:
– udostępnienie treści do leksykonu portalu – Maria Albers
– popularyzacja konkursu pt. Zachować Pamięć, czyli umożliwienie zdobycia dofinansowania na projekty polsko-niemieckie, gdzie treści z portalu mogą być wykorzystywane – Piotr Kwiatkowski: www.pnwm.org.