Zasady zachowania poufności informacji

Uwagi dotyczące ochrony danych

Udostępnienie platformy edukacyjnej „Wojna i pamięć“ (w skrócie: platforma) wraz z modułem online, umieszczonej przy Archiwum „Zwangsarbeit 1939-1945. Erinnerungen und Geschichte“ („Praca przymusowa 1939-1945. Pamięć i historia”) wiąże się z przetwarzanie niektórych danych osobowych. Ograniczamy się przy tym wyłącznie do danych niezbędnych ze względów technicznych oraz przestrzegamy regulacji prawnych.

Dane osobowe są niezbędne do autoryzacji użytkowników platformy oraz do wewnętrznego zarządzania kontami użytkowników. Ponadto dane te będą wykorzystywane wyłącznie w ramach statystyki wejść na stronę platformy w celu jej ulepszenia. Przetwarzamy dane osobowe tylko w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika lub jeśli jest to prawnie dozwolone. Pragniemy wyjaśnić, dlaczego przetwarzamy konkretne dane i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśniamy to w poniższych uwagach dotyczących ochrony danych.

1. Czym są dane osobowe?
Dane osobowe są informacjami, które mogą posłużyć identyfikacji użytkownika. Należą do nich takie informacje, jak imię i nazwisko, adres pocztowy i adres IP komputera (o ile nie został zanonimizowany), a także adres mailowy. Informacje niezwiązane z identyfikacją użytkownika (jak np. anonimowe dane statystyczne protokołujące typy przeglądarek) nie należą do danych osobowych.

2. Korzystanie z platformy edukacyjnej
IP komputera użytkownika, strona internetowa, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, data, godzina, system operacyjny i używana przeglądarka (Internet Explorer, Firefox, Opera etc.) pozwalają na rozpoznanie użytkownika po jego rejestracji na platformie. Pozyskanie i wykorzystanie tych danych służy wyłącznie celom statystycznym, np. analizie zachowania użytkowników, analizie wejść na poszczególne podstrony, używanej przeglądarki itp., co ma służyć poprawie naszych usług. Akceptując zasady ochrony danych, użytkownik wyraża zgodę na wyżej opisane przetwarzanie danych.

3. Kto przechowuje dane?
Przekazane przez użytkownika dane osobowe są pozyskiwane elektronicznie, przetwarzane i zapisywane w Centrum Danych Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz Centrum Systemów Cyfrowych (CeDiS, poniżej w punkcie nr 6 znajdują się dane kontaktowe).
Dane te nie są przekazywane osobom trzecim oraz przetwarzane poza Wolnym Uniwersytetem w Berlinie, o ile użytkownik nie wyrazi na to zgody bądź my nie zostaniemy prawnie zobligowani lub uprawnieni do ich przekazania osobom trzecim (np. z powodu ścigania prawem, w przypadku podejrzenia plagiatu lub innego naruszenia praw autorskich).

4. Przetwarzanie danych rejestracyjnych
Na stałe – a więc co najmniej na czas istnienia rejestracji użytkownika (jak skasować konto, opisaliśmy w punkcie nr 6) – zapisujemy niezbędne do korzystania z naszych usług dane osobowe użytkownika oraz utworzone przez niego loginy i hasła. Są to te dane, które użytkownik musi podać w trakcie rejestracji, a więc imię, nazwisko, adres e-mail, miejscowość, zawód, informacje na temat szkoły lub instytucji, nazwę użytkownika i hasło.
Rejestracyjne dane użytkownika są przez nas przetwarzane tylko o tyle, o ile jest to niezbędne do korzystania z naszej oferty bądź wymaga ich sama oferta, zatem o ile istnieje konieczność ich użycia w celach kontaktu z użytkownikiem na temat korzystania z platformy. Ponadto skorzystamy z tych danych, o ile zaistnieje potrzeba komunikacji z użytkownikiem na temat tej i innych usług internetowych Wolnego Uniwersytetu w Berlinie bądź ogólnych usług CeDiS, np. ewaluacji użytkowania lub technicznych ulepszeń i dostosowań. Akceptując zasady ochrony danych, użytkownik wyraża zgodę na wyżej opisane przetwarzanie danych.

5. Przetwarzanie danych użytkownika
Przetwarzamy dane użytkownika powstające podczas korzystania z platformy edukacyjnej. Są one niezbędne do optymalizacji platformy edukacyjnej. Dokonujemy tego poprzez analizę zachowań użytkowników (łącznie z danymi wpisywanymi do pól pracy nad zadaniami) i przepływu danych. Pojedyncze działania przypisywane są do konta konkretnego użytkownika. W przypadku zalogowania się nazwą użytkownika i korzystania z funkcji platformy powstają dane dotyczące użytkowania.
Dane wpisywane w oknach roboczych oraz daty ich stworzenia i ostatnich zmian są wewnętrznie protokołowane. Również wewnętrznie zapisywane jest ID użytkownika, umożliwiające jego identyfikację jako autora określonego tekstu. Operator platformy zobowiązuje się wykorzystawać dane powstałe podczas korzystania z platformy w ramach ewaluacji tylko w zanonimizowanej formie. Akceptując zasady ochrony danych, użytkownik wyraża zgodę na wyżej opisane przetwarzanie danych.

6. Usunięcie rejestracji z portalu
Po usunięciu rejestracji użytkownika wszystkie dane osobowe zostaną zastąpione pustymi zamiennikami. Dzięki temu wszystkie dane zostaną zanonimizowane i tylko w takiej formie mogą w dalszym ciągu mogą być wykorzystywane do celów statystycznych. Poprzez tę anonimizację danych użytkownika zablokowany zostanie jego dostęp do platformy. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z portalu i w ten sposób domagać się zanonimizowania danych. Prosimy zwrócić się pisemnie na adres:
mail@zwangsarbeit-archiv.de
CeDiS – Center für Digitale Systeme
„Zwangsarbeit 1939-1945″
Ihnestr. 24
14195 Berlin

7. Prawo do odwołania
Każdy użytkownik ma prawo odwołać zgodę na przetwarzania swoich danych określonych w punktach 2, 4 i 5 ze skutkiem w przyszłości w formie pisemnej na adres: mail@zwangsarbeit-archiv.de. Wyklucza to dalsze korzystanie z platformy edukacyjnej.

8. Cookies
Jak inni operatorzy stron internetowych stosujemy tzw. cookies. Cookie to pojedyncza informacja, która jest zapisywana na komputerze użytkownika w specjalnym folderze. Cookies mogą zawierać informacje na temat wejścia na nasz portal. W naszym przypadku nie zawierają one jednak żadnych danych osobowych (takich jak adres IP komputera czy dane dostępu), lecz tylko anonimowe „ID sesji“. Niektóre cookies pozostają na komputerze użytkownika, tak aby platforma mogła rozpoznać komputer podczas następnej wizyty. Większość przeglądarek (Internet Explorer, Firefox, Opera etc.) ma standardowe ustawienia, które akceptują cookies. Użytkownik może jednak tak ustawić swoją przeglądarkę, że cookies będą odrzucane lub każdorazowo potrzebna będzie zgoda użytkownika. Jeśli jednak użytkownik odrzuci cookies, może się zdarzyć, że nie będzie już mógł korzystać z niektórych funkcji platformy edukacyjnej.

9. Informacja
Na życzenie udzielamy bezpłatnie informacji o przetwarzanych przez nas danych użytkownika. Możemy to robić również drogą elektroniczną. Prosimy przesyłać zapytania w tej sprawie pisemnie (z podpisem) na adres:
CeDiS – Center für Digitale Systeme/„Zwangsarbeit 1939-1945″ /Ihnestr. 24/ 14195 Berlin/ Deutschland

10. Zmiana praktyki ochrony danych
W obliczu stałych zmian, przede wszystkim w dziedzinie techniki, musimy zastrzec sobie prawo do aktualizacji naszych zasad ochrony danych, o ile będzie to konieczne. O takich zmianach poinformujemy na stronie www.wojnaipamiec.pl albo przez e-mail. O ile będzie to prawnie konieczne, zwrócimy się do użytkownika o wyrażenie zgody na zmianę zasad. W przypadku nieudzielenia zgody na te zmiany użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z platformy i usunąć rejestrację.