Imprint

„Wojna i pamięć. Terror, codzienność i praca przymusowa – Polska pod okupacją niemiecką (1939-1945)” to platforma edukacji online, kierowana do młodych ludzi zainteresowanych historią. Stworzona została zarówno z myślą o zajęciach szkolnych (w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych), jak i edukacji pozaszkolnej, w tym samodzielnej nauki. Z oferty mogą korzystać nauczyciele, edukatorzy i animatorzy kultury. Szeroka paleta tematów, pojawiających się w relacjach, pozwala na interdysyplinarne podejście do materiału i wykorzystanie go nie tylko na lekcjach historii.

Celem portalu jest edukacja na temat pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945 w odniesieniu do losów obywateli polskich. Dlatego portal powstał w oparciu o siedem relacji, pochodzących z archiwum internetowego „Praca przymusowa 1939–1945”. Prezentują one różnorodne losy ludzi mieszkających na przedwojennym terytorium Polski. Odmienne doświadczenia i pamięć składają się na wieloperspektywiczny obraz czasu wojny. Kontekstowy film objaśnia tło historyczne wydarzeń, o których opowiadają świadkowie.

http://www.wojnaipamiec.pl

Portal jest efektem współpracy pomiędzy Fundacją Ośrodka KARTA a Freie Universität Berlin, wspieranej przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.

Obowiązek informowania według §§ 5 TMG, 55 RStV

Realizator:
Fundacja Ośrodka KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa

Koordynator projektu: Alicja Wancerz-Gluza

Tel: +48 22 844 10 55
Fax: +48 22 646 65 11
E-mail: a.gluza@karta.org.pl

NIP: 526-030-59-57

Odpowiedzialność za treść zgodnie z umową o współpracy między Fundacją Ośrodka KARTA reprezentowaną przez Zbigniewa Gluzę, ul. Narbutta 29 02-536 Warszawa, i Wolnym Uniwersytetem Berlińskim Reprezentowanym przez Prezydenta Prof. dr. Peter-André Alt Kaiserswerther Str. 16-18 14195 Berlin, w imieniu Center für Digitale Systeme (CeDiS) E-Learning, E-Research, Multimedia Multimediale Archive Ihnestr. 24 14195 Berlin.

Wolny Uniwersytet Berliński ponosi odpowiedzialność za treści niemieckojęzyczne. Za wszelkie treści w języku polskim odpowiedzialność ponosi Fundacja Ośrodka KARTA.

Wskazówki prawne:

Fundacja Ośrodka KARTA jest sama odpowiedzialna za własne treści zapisane i hostowane przez nią na serwerach Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego. Zapewnia, iż jest uprawniona do dysponowania nimi i wskutek tego nie narusza żadnych prawa osób trzecich. Fundacja Ośrodka KARTA dokłada wszelkich starań, aby treści te nie naruszały obowiązującego prawa, międzynarodowych umów / konwencji lub dobrych obyczajów. Wolny Uniwersytet Berliński nie był zobowiązany do weryfikacji treści przedstawianych, przetwarzanych lub publikowanych na platformie przez Fundację Ośrodka KARTA pod kątem ewentualnych naruszeń praw.

Fundacja Ośrodka KARTA przygotowała treści strony internetowej z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć gwarancji za ich poprawność, kompletność oraz aktualność.

Wszystkie publikowane na portalu treści podlegają prawu autorskiemu. Niedozwolone wykorzystywanie pojedynczych treści lub całych stron ścigane będzie zgodnie z zasadami prawa cywilnego i karnego. Dalsze szczegóły uregulowane zostały przez warunki użytkowania i informacje o ochronie danych.

W przypadku linków do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których treści nie mamy wpływu, Fundacja Ośrodka KARTA może być zobowiązane do odpowiedzialności jedynie w przypadku, gdy są mu znane treści i istnieją techniczne możliwości zablokowania treści niezgodnych z prawem. W związku z tym Fundacja Ośrodka KARTA oświadcza, iż w momencie umieszczenia linków na stosownych stronach nie było treści nielegalnych. Dlatego też Fundacja Ośrodka KARTA dystansuje się niniejszym jednoznacznie od wszystkich treści, jakie znalazły się na powiązanych stronach po umieszczeniu linków. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści stron, do których umieszczamy linki, a zwłaszcza za powstałe w wyniku ich użytkowania bądź nieużytkowania szkody, odpowiada wyłącznie ich administrator.

Wykorzystane na portalu fotografie są – o ile nie podano inaczej – częścią składową Archiwum „Praca przymusowa 1939–1945” i podlegają zasadom prawnym obowiązującym Archiwum.

Projekt graficzny:

Designteam
Centrum Systemów Digitalnycn
E-Learning, E-Research, Multimedia
Wolny Uniwersytet Berlin

Realizacja techniczna:

CMS
Centrum Systemów Digitalnych
E-Learning, E-Research, Multimedia
Wolny Uniwersytet Berlin